Worden afgeleverd aan ieder mannelijk of vrouwelijk piloot, van gelijk welke nationaliteit, in het bezit van een geldig rijbewijs. Let wel! Alle correspondentie gebeurt in het Nederlands. Elke deelnemer dient over de nodige fysieke eigenschappen te beschikken, nodig voor het besturen van een voertuig.

 

Startformaliteiten: dienen elke wedstrijd te worden vervuld, identiteitskaart en rijbewijs dienen vrijwillig te worden getoond bij inschrijving. Iedere piloot verbindt er zich toe dit reglement stipt na te leven en de beslissingen van het bestuur te eerbiedigen. Hij verklaart bij inschrijving, dit reglement ter kennis te hebben genomen en af te zien van alle rechtsvervolging, van welke aard ook tegenover het bestuur, de leden, medewerkers en medepiloten. Dit zelfs voor wat betreft de eventuele schade toegebracht door verwaarlozing of vergetelheid van de organisatie. Verder zal de piloot geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding voor gebruik van zijn naam of foto's in de gevoerde propaganda.

 

 

 

 

┬ę Vlaamse Rodeo Cross Bond