© Vlaamse Rodeo Cross Bond

Op het terrein worden geen alcoholische of sterke dranken toegelaten behalve door de inrichter zelf (vrcb)! lndien men bij verjaardag of feestjes iets willen organiseren moet men eerst toelating vragen aan het bestuur VandenBroeck Luc.

 

Camping VRCB: Caravans, mobilhomes of dergelijke worden zaterdagavond toegelaten tussen 18u00 en 22u00. Nadien wordt er niemand meer toegelaten tot het rennerspark. Vanaf 02u00 s'nachts willen wij volledige stilte en rust op de camping! (stroomgroepen, muziek, enz. UIT!!).

 

BBQ enkel bij vertoon van attest van de brandweer kan toegelaten worden. Indien niet, ten strengste verboden.

 

De deelnemende piloten dienen met hun wagens aanwezig te zijn voor 9u - dit zal goed gevolgd worden.

 

De toegang tot het terrein is voorzien vanaf 07.30u. De inschrijvingen sluiten af om 10.00u stipt.

De keuringen sluiten af om 10.30u stipt

 

De eerste start wordt voorzien rond 11.00u

 

a. Technische controle: De balkenwagens en gelegenheidspiloten zijn verplicht hun keuringsblad na de controle terug te brengen naar de inschrijvingstafel, anders worden zij niet meer genoteerd voor de startopstelling en kunnen ze dus ook niet deelnemen aan de wedstrijden. De technische controle zal uitgevoerd worden door de officiëlen en zal plaatsvinden op het middenterrein. Deze controle omvat controle van de constructie, motor en een remtest (alle wagens dienen 3 van de 4 wielen geremd te zijn). Motorkap openen. Het bestuur behoud zich het recht om de deelname  te weigeren van voertuigen die volgens hen niet voldoen aan dit reglement. Het is de technische controleur ten alle tijden toegestaan om enkele wagens uit te kiezen (tussen de reeksen) en aan een extra controle te onderwerpen. Zij die deze controle weigeren verliezen alle rechten evenals zij die frauderen. De technisch controleur kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval een zichtbare of verscholen fout gedurende de technische controle niet werd opgemerkt (de piloot blijft in dit geval verantwoordelijk) Bij bewuste overtredingen worden schorsingen toegekend.

 

b. Kledij, iedere piloot dient gekleed te zijn in gesloten kledij eveneens dient hij degelijk gesloten schoenen te dragen. In de snelspeed categorieën is het dragen van een overal verplichtend, bij voorkeur een brandvrij exemplaar.

 

c. het aan de wedstrijd deelnemen gebeurt met een strak gespannen veiligheidsgordel (min. 3 punts voor balkenwagens en een 4 of meerpunts in de

 

 

 

andere categorieën). Het dragen van de nekbescherming (CE gekeurd) is aangeraden.

 

d. Startvolgorde: deze wordt bepaald door een verplichte lottrekklng,voor de reeksen bij inschrijving, voor de finale tijdens de pauze (max. 15 min).