Mag er niets op het terrein worden achtergelaten zonder uitdrukkelijke toestemming van de VRCB. Alle voortgebrachte afval op het rennerspark dient eveneens door de piloot zelf opgeruimd te worden. Het rennerspark is geen stortplaats. Aan de ingang zal een vuilzak afgegeven worden. Gelieve hiervan gebruik te maken.

 

Er zal toezicht gehouden worden voor het afval.

 

Indien men afval vindt, wordt er een waarborg van 50€ gevraagd. Men kan deze terug bekomen nadat het vuil Is opgeruimd (afval: o.a. afbraak van wagens, ..)

 

 

 

 

 

© Vlaamse Rodeo Cross Bond